Garantibetingelser

Der er fem 5 års garanti fra købsdato, når du som privatkunde køber en Moccamaster. Men du har mulighed for at øge det til 10 års garanti hvis du inden for 6 måneder efter købet registrerer dig på www.moccamaster.com

Det er vigtigt at gemme kvitteringen, som er dit købsbevis.

Hvis produktet bliver repareret mens der er garanti udvides garantien ikke til mere end 5 år fra den oprindelige købsdato.

Garantien dækker defekter og komponentfejl relateret til materialer eller produktion.

Garantien bortfalder, hvis produktet bruges til kommercielle formål. Undtagelser fra garantien er specificeret under:

For at kunne benytte dig af garantien skal du gøre krav inden for tre måneder efter at fejlen blev opdaget.

Undtagelser fra garantien:

  • Normalt slid, ridser, buler og skader der er sket pga. at den er tabt, stød o.l.
  • Hvis produktet er brugt til andre formål end at brygge kaffe.
  • Løse dele så som udløbsrør, filtertrakt, drypstop og kander.
  • Skade forårsaget af rengøringsmidler eller afkalkningsprodukter som ikke er anbefalet af Moccamaster.
  • Fragt håndteret eller bestilt af kunden.

Garantien dækker ikke skader der skyldes forkert opbevaring, hvis maskinen er brugt til andre formål, tilslutning til forkert spænding, skader forårsaget af kemiske stoffer, korrosion, skade forårsaget af vand, frost eller anden miljømæssig påvirkning.

Hvis en autoriseret servicetekniker ikke kan finde fejl ved produktet dækker garantien ikke relaterede omkostninger.

Hvis andre end autoriserede teknikere udfører reparationer eller ændringer, eller hvis der er anvendt uoriginale dele, bortfalder garantien.

Service og reparation: Kontakt din lokale forhandler eller support.