Hemmeligheten ligger i kaffefilteret

Av de gunstige stoffene som finnes i kaffe, trekkes gjerne antioksidanter frem som de viktigste. Antioksidanter er kroppens forsvar. Selv om kroppen produserer dem selv, hjelper det å få dem tilført via frukt, grønnsaker – og kaffe.

Blant de mindre gunstige stoffene i kaffe, er noen fettstoffer som kalles cafestol og kahweol. Begge disse stoffene er forbundet med økt kolesterol og dermed økt fare for hjerte- og karsykdommer.

Hemmeligheten ligger i kaffefilteret

Det positive er imidlertid at disse stoffene fester seg til kaffefilteret og blir borte fra kaffen. Så tenk på det neste gang du legger et filter på plass og setter i gang bryggingen på Moccamasteren din.

Kilde

Kommentarer Write a comment

Svar