Når renset du din Moccamaster sist?

For at din Moccamaster skal fortsette å brygge verdens beste kaffe hver dag, er det viktig at du renser trakteren med jevne mellomrom. Vanligvis hver annen uke, oftere om den er mye i bruk.

Det er svært enkelt: Fyll bare rent vann i vannbeholderen og hell i rensemiddelet. La rensevannet gå gjennom trakteren en gang. Deretter skyller du ved å trakte vann uten rensemiddel to-tre ganger.

Noen områder har ”hardt” vann, det vil si vann med mer mineraler. Da bør du avkalke annenhver måned.

Midler til både rensing og avkalking får du kjøpt her.

vannstråle_moccamaster_blog

Kommentarer Write a comment

Svar