Digital markedskoordinator freelance / på timebasis


Industridesigner Gerard-Clement Smit satt seg som mål å utvikle en maskin som lager verdens beste kaffe. Den første kaffetrakteren så dagens lys i 1969, og fikk navnet Moccamaster. Siden da er Moccamaster solgt i mer enn 10.000.000 eksemplarer. I Norge finner du en Moccamaster i hvert annet hjem.

Moccamaster Nordic har bl.a. ansvar for markedsføring av Moccamaster i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Sosiale Medier, Søk og CRM er våre primære markedsføringskanaler. Markedsavdelingen er sentralisert i Oslo.

Fra 17.08.20 vil vi ha behov for ekstra hjelp til å planlegge og gjennomføre digitale aktiviteter. Det er foreløpig uvisst eksakt hvor mange timer pr uke jobben krever, men vi ser for oss 10-20 timer pr uke. Jobben er timesbetalt.

 

Arbeidstid og -sted

Det vil være behov for minimum 1 arbeidsmøte pr uke i våre lokaler på Majorstua i Oslo. Utover det kan arbeidsoppgavene utføres fra hjemmekontor, på ønsket tidspunkt.

Det er altså godt tilrettelagt for å utføre denne jobben ved siden av studier.


Hovedoppgaver

Arbeidsoppgavene omfatter praktisk gjennomføring av digitale markedsaktiviteter. Dette omfatter, men er ikke begrenset til:

 

Web

  • Legge inn og oppdatere innhold på nettside / i nettbutikk


Sosiale medier

  • Innholdsfylle redaksjonsplan i samarbeid med markedsavdeling

  • Poste, legge opp og administrere poster og annonser


Søk

  • Legge opp, overvåke og oppdatere SEM kampanjer

  • Kvalitetsikre at alt innhold til enhver tid er SEO optimalisert


Rapportering

  • Hente ut nøkkeltall fra ulke systemer og samstille disse i ulike rapporter

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Det vil bli mange tekniske systemer å sette seg inn I, og forholde seg til. Du må ha god teknisk forståelse, være sulten på å lære deg nye systemer og nyskjerrig. All nødvendig teknisk opplæring vil bli gitt, men førstehånds erfaring med denne type oppgaver tidligere er en forutsetning.

Her er det mange detaljer å holde styr på, så det er avgjørende at du er pliktoppfyllende og jobber svært strukturert.


Lønn

Jobben er betalt pr time ihht timeliste. Den ansatte vil få en garanti for et minimum antall timer pr måned. Timelønn avtales individuelt.


Søknadsfrist

Søknadsfristen er 14.06.20.


Søknad sendes

Send en kortfattet søknad med CV til henrik.alfheim@moccamaster.com.