En stimulerande kopp med kaffe

Bland alla centralstimulerande ämnen vi människor använder är koffein det mest populära, och det är först och främst kaffe vi får det ifrån. Forskare har länge känt till att det finns en positiv koppling mellan att dricka kaffe och motverka depression bland män.

Ny forskning av Harvard School of Public påvisar att den positiva påverkan på kvinnor är ännu större.

Undersökningen påvisar att kvinnor som dricker 2-3 koppar kaffe om dagen har 15% mindre chans att drabbas av depression än de som bara dricker en kopp om dagen.

Kommentarer Write a comment

Svara