Certifierad kaffeupplevelse

ECBC_approved_logo

ECBC-utmärkelsen garanterar dig en perfekt bryggd kopp kaffe! 

Kaffe, en av de mest konsumerade dryckerna i världen gör så mycket mer än bara släcker törsten. Att dricka en kopp kaffe är omgivet av hel repertoar av ritualer, stunder av social interaktion och stimulans av sinnen. För många av oss ska kaffe serveras med respekt, engagemang och passion. Dåligt kaffe, å andra sidan, orsakar stor irritation och upprördhet, det kan förstöra en hel dag! 

Oberoende kaffelaboratorium 
European Coffee Brewing Centre (ECBC) går i bräschen för att skydda den höga kvaliteten på europeisk kaffekultur. Detta oberoende och professionella kaffelaboratorium har i över 40 år jobbat för att förbättra kaffe genom att dela ut information, utbilda yrkesverksamma och slutkonsumenter samt genomföra rigorösa tester av kaffebryggare. En av laboratoriets främsta funktioner är att testa och inspektera de tekniska egenskaperna hos kaffebryggare på marknaden idag. Ett citat från ECBC hemsida genomsyrar deras ledstjärna väl: "Det är ingen idé att köpa ett Premium Blend kaffe endast för att förstöra de underbara smak- och dofterupplevelserna med en dålig kaffebryggare." 

Gör det rätt
Kaffe är en känslig råvara som erbjuder mängder av underbart rika nyanser av aromer för att locka fram dina sinnen. Men lika lätt som det är att brygga en perfekt kopp kaffe – lika lätt är det att brygga en dålig kopp kaffe, och därmed uteblir upplevelsen. Exempelvis försämrar en förlängd kontakttid mellan vatten och kaffe de känsliga smakerna snabbt. Alla de olika dofter och smaker som finns inkapslade i kaffet framträder endast om det utsätts för rätt temperatur vid rätt tidpunkt under hela processen för bryggning. Därför är det viktigt att bryggtemperatur och kontakttid är exakt rätt. För att en kaffebryggare ska få den respekterade ECBC-utmärkelsen – Guldbönan – måste den passera strikta tekniska kriterier och höga kvalitetskrav. Kaffebryggare belönade med denna symbol garanterar konsumenten att kaffebryggaren kommer att extrahera den bästa smaken av ämnen från kaffe samt hålla det rätt tempererat.

Noggranna tester för att kvalificera sig
För att få en ECBC-utmärkelse, ska en kaffebryggare tillfredsställa fastställda standarder inom sju olika testområden. Dessa tester omfattar alla de viktigaste aspekterna vid kaffebryggning och de möjliga felkällor som kan uppstå vid bryggprocessen. 

1Bryggtid och kaffets malningsgrad
ECBC använder den malningstextur på kaffet som bäst lämpar sig för att uppnå optimal kontakttid, beroende på bryggteknik, mellan kaffe och vatten. Från en mycket grov malning till ett mycket finmalt kaffe. Därmed kan man variera bryggtiden mellan 6-8 minuter ner till 1 minut. 

2Bryggtemperatur
Bryggtemperaturen ska ligga mellan 92 till 96 grader celsius under minst 90% av kontakttiden mellan vattnet och det malda kaffet. Under bryggningen skall temperaturen kontinuerligt registreras med en automatisk temperaturövervakare för att upptäcka eventuella förändringar under bryggprocessen.

3.Kaffekoncentrat
Den upplösta koncentrationen av kaffe vid bryggning kan variera från 1,30% till 1,55%. Om koncentratet avviker från denna skala innebär det att bryggutrustningen inte fungerar tillfredställande. 

4.Kaffearom
Den uppmätta mängden kaffearom berättar hur väl bryggningen har fungerat. Mängden kaffearom som ska frigöras vid bryggning varierar mellan 18,0% och 22,0%. Något annat värde indikerar att utrustningen inte fungerar tillfredsställande. 

5.Exakthet vid bryggning
För att bestämma hur exakt kaffebryggaren brygger förbereds alltid tio separata kaffesatser som analyseras. 

6. En jämn bryggning
För bästa resultat av kaffebryggning är det viktigt att hela bädden av malt kaffe exponeras för vatten och att allt det malda kaffet förfuktas i 10% utav den totala bryggtiden. Vissa kaffebryggare fördelar inte vattnet jämnt över det malda kaffet eller så blandas inte vattnet och kaffet ordentligt. En sådan ojämn bryggning beror på konstruktions- eller funktionsfel på bryggaren och resulterar i en kärv, bitter och gräsig smak.

7.Fysikaliska mätningar
Ett gott kaffe kräver en exakt dosering av malet kaffe och vatten. Filterhållaren och kaffekannan måste vara tillräckligt stora för att rymma önskvärt förhållande av kaffe och vatten. Då det malda kaffet sväller upp under bryggningen så måste djupet på filterhållaren klara en volymökning.

Förutom ovan nämnda tekniska tester sätter ECBC-utmärkelsen parametrar för andelar sediment nivåer i det bryggda kaffet. Från 0 till 25 mg / 100 ml ratio är exceptionellt bra och 50-75 mg/100ml ratio är tillfredsställande. Kaffekannan som kaffet bryggs ner i måste rymma kaffebryggarens hela kapacitet med tillräckligt avstånd och varmhålla kaffet vid rätt temperatur. Alla skrivna samt tryckta instruktions-och reklammaterial som medföljer utrustningen blir även dessa granskade. Anvisning om korrekt bryggteknik samt rengöring av utrustningen förväntas också ingå.

Om en kaffebryggare passerar alla dessa rigorösa tester och får beviljat det ansedda godkännandet av ECBC kommer den att definitivt brygga riktigt bra kaffe för att behaga även den mest känsliga kaffedrickarens smaklökar.